Discriminatie op het werk

Discriminatie op het werk

Gediscrimineerd worden op de werkvloer komt helaas nog steeds veel voor. U kunt gediscrimineerd worden om heel veel redenen. Het kan zijn dat u al jaren gediscrimineerd wordt en er nu pas achter komt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wordt overgeslagen als het gaat om promotie of minder betaald krijgt dan een collega met dezelfde functie. Uw werkgever heeft de taak om werknemers te beschermen tegen discriminatie. Uw werkgever moet uw klacht serieus nemen en zorgen voor een oplossing.

Discriminatie

U bent niet de enige die gediscrimineerd wordt, ongeveer 15% van de werknemers in Nederland wordt geïntimideerd. Het is belangrijk altijd actie te ondernemen wanneer u te maken krijgt met discriminatie. Allereerst is het belangrijk de dader(s) aan te spreken en uw probleem te melden bij de werkgever. Veel werkgevers hebben een interne klachtenregeling voor dit soort zaken. Mocht dit niet helpen dan kunt u het hogerop zoeken. U kunt zich melden bij de vakbond wanneer u hier lid van bent. U kunt officieel een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze instantie behandelt klachten over ongelijke behandeling. Wanneer discriminatie op grote schaal voorkomt kan de Arbeidsinspectie ook ingrijpen. Op grond van de Arbo-wet is elke werkgever namelijk verplicht een beleid te ontwikkelen tegen discriminatie en ongelijke behandeling.

Discriminatie op de werkvloer, mag?

Ja, u leest het goed. In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan te discrimineren. Dit wordt positieve discriminatie genoemd. Sommige bedrijven werken met giftige stoffen en dit kan schadelijk zijn voor de vrouwelijke geslachtsorganen. In dit bedrijf mag dan worden geselecteerd op geslacht. Echter zijn dit wel gevallen die niet of nauwelijks voorkomen.

Terug naar overzicht
Contact