Gepest op het werk

Gepest op het werk

Wanneer u te maken krijgt met pesten op het werk bent u zeker niet de enige. U kunt zelf slachtoffer zijn of het kan zijn dat u collega gepest wordt. Het is altijd belangrijk dat u actie onderneemt. De werkgever heeft de zorgplicht om pesten, intimidatie en agressie op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is zelfs wettelijk geregeld en dus kan de werkgever deze wet ook overtreden en strafbaar zijn. Onder pestgedrag kunt u verstaan dat u of u collega herhaaldelijk het doelwit is van anderen en systematisch wordt geïntimideerd, aangevallen of vernederde taken moet verrichten. U kunt meerdere keren per week gepest worden of een langere tijd.

Pesten op het werk

Uit een onderzoek van 2009 uitgevoerd door de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden wordt duidelijk dat 1,2 miljoen werknemers worden geconfronteerd met intimidatie en pesten. Het is belangrijk dat u rustig blijft en in eerste instantie de pester(s) gericht aanspreekt op hun gedrag. Mocht dit niet voldoende werken zoek dan contact met een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf waar u werkt. Sommige bedrijven hebben geen vertrouwenspersoon in dienst maar wellicht wel een extern vertrouwenspersoon voor de bedrijfstak waarvoor u werkt. Wanneer een vertrouwenspersoon geen optie is neem dan contact op met een bedrijfsarts of neem contact op met de Arbodienst. Belangrijk is dat u zaken noteert zodat u precies weet wanneer de ongewenste zaken hebben plaatsgevonden. Er zijn ook mogelijkheden buiten het bedrijf. Zo kan een vakbond u bijstaan. De vakbond kan een werkgever aanspreken op nalatigheid en u bijstaan. Ook de Arbeidsinspectie kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van uw probleem. Neem dus ook contact op met de arbeidsinspectie leg daar u probleem uit.

Stop pesten

Het uiteindelijke doel is dat het pesten stop en u weer met plezier kunt gaan werken. Luistert u werkgever niet naar u en gaat het pesten door? Neem dan zeker contact op met andere partijen en blijf niet afwachten! Stop pesten!

Terug naar overzicht
Contact