Ontslagen worden

Ontslagen worden

Wanneer u te horen heeft gekregen dat u ontslagen wordt kan dit een schok voor u zijn. Het kan zijn dat u op staande voet ontslagen wordt. Een meer voorkomende reden voor ontslag is een reorganisatie. Uw werkzaamheden verdwijnen dan of worden uitbesteed. Het is belangrijk dat u oplet dat de gehele ontslagprocedure volgens de regels verloopt. Wanneer u al geruime tijd in dienst bent kan het voorkomen dat uw werkgever u een vergoeding moet betalen. Meer informatie over deze onderwerpen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Op staande voet ontslagen

U wordt niet zomaar op staande voet ontslagen. Uw dienstbetrekking wordt dan onmiddellijk beëindigd. De werkgever en werknemer kunnen beiden een contract met onmiddellijke ingang beëindigen. In de praktijk is het meestal de werkgever die langs deze weg afscheid neemt van een werknemer. Wanneer een werkgever u ontslaat moet er sprake zijn van een dringende reden. In de wet zijn bepaalde situaties opgenoemd die behoren tot de categorie dringende redenen. Er kunnen echter nog meer redenen zijn die niet in de wet zijn genoemd. Wanner u meerdere malen dronken op het werk verschijnt of een diefstal pleegt bij de werkgever kunt u ontslagen worden. Vaak heeft u in deze situaties ook geen recht op een ww-uitkering.

Uwv uitkering

Bent u werkeloos geworden buiten u schuld om? Dan kunt u recht hebben op een uitkering van het Uwv. Of u in aanmerking komt voor een uitkering kunt u lezen op de website van het Uwv. U kunt via het Uwv ook een uitkering aanvragen.

Terug naar overzicht
Contact