Sociale zekerheid

De sociale zekerheid is ontworpen om gezinnen te garanderen van een inkomen. Dit kan in de vorm van een tijdelijke uitkering. Ook kan dit van langdurige aard zijn wanneer u bijvoorbeeld met pensioen gaat. Veel mensen maken meerdere keren in hun leven aanspraak op de sociale zekerheid. Dit kan in de vorm van een uitkering zoals een ww-uitkering bij ontslag. Sociale zekerheid kan ook in de vorm van producten zoals een rolstoel of een rollator.

Ontslagen

Wanneer u ontslagen bent of wordt moet u gewoon uw rekeningen kunnen betalen. U kunt daarom ook een beroep doen op de sociale zekerheid in de vorm van een ww-uitkering. Of u daarop recht heeft hangt af van uw arbeidsverleden.

Ouderschapsverlof

Wilt u gebruik maken van uw ouderschapsverlof? Bij ons kunt u lezen wanneer dit kan en hoe u dit moet regelen.

Rondkomen met weinig geld

Wanneer u te maken krijgt met een ontslag zult u minder te besteden hebben. Wanneer u een uitkering ontvangt is dit meestal lager dan uw maandelijkse loon. Wij hebben tips op een rij gezet zodat u met een klein budget toch nog leuke dingen kunt doen.

Uitkering

Krijgt u een uitkering? Dan moet u zich houden aan bepaalde regels zoals het melden van vakanties. Iemand die ziek is ontvangt een ander soort uitkering dan iemand die werkeloos is. Wanneer u een uitkering ontvangt vanwege een (chronische) ziekte moet u vaak keuringen en herkeuringen ondergaan. Aan de hand van tests en vragen wordt door deskundigen getoest of u gedeeltelijk weer aan het werk kan. Voor jonge mensen met een ziekte of beperking zijn er speciale regelingen. Er wordt geprobeerd deze jongeren aan een baan te helpen als dit mogelijk is.