Recht en regel

Nederland wordt vaak het land genoemd van de vele regels. Wij hebben voor u in de categorie recht en regel enkele onderwerpen geselecteerd die belangrijk kunnen zijn voor u. Een van deze onderwerpen is pesten op het werk. Per jaar zijn er duizenden Nederlanders die op het werk worden gepast. Dit kan gaan om flauwe grappen maar ook kan het zijn dat u dagelijks getreiterd wordt door collega's.

Discriminatie op de werkvloer

Veel vrouwen verdienen in Nederland nog altijd minder dan hun mannelijke collega. Dit soort discriminatie mag volgens de wet niet en moet worden bestraft. Ook kan het zijn dat u in een functie bepaalde werkzaamheden moet verrichten die ingaan tegen uw principes.

Lid worden van vakbond

Vroeger was het bijna vanzelfsprekend lid te worden van een vakbond zodra u ging werken. Van de vakbond zijn vooral oudere werknemers lid. Voor de jeugd kan het toch interessant zijn om lid te worden van een vakbond. De vakbond komt op voor uw belangen als werknemer.

Wij hebben voor u informatie verzameld over arbeidscontracten, minimumloon en werktijden.

Kinderen

Wanneer u kinderen heeft kunt te maken krijgen met vragen over het ouderlijk gezag. Als werkende ouder kunt u gebruik maken van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Om u tegemoet tekomen in deze kosten bestaan er regelingen zoals kindgebonden budget en kinderbijslag. Wanneer u problemen ondervindt bij het opvoeden van uw kinderen kunt u een beroep doen op jeugdzorg en pleegzorg. Deze hulporganisaties helpen kinderen in moeilijke situaties en ondersteunen ouders. Bij een echtscheiding krijgt u te maken met een nieuwe financiële situatie. U of uw ex-partner kunnen alimentatieverplichtingen hebben. Over kinderen en recht hebben wij op onze website een aantal artikelen geschreven.

Rechtszaken

Heeft u iets gedaan wat niet mag? Dan kunt u te maken krijgen met een rechtszaak. Natuurlijk kunt u ook zelf iemand aanklagen wanneer er u onrecht wordt aangedaan. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een werkgever die u ontrecht heeft ontslagen. Of een buurman die overlast veroorzaakt. Tijdens een gang naar de rechter krijgt te maken met verschillende personen.