Gang naar de rechter

Iedereen maakt wel eens een conflict of uit de hand lopend meningsverschil mee. De buren klussen tot laat in de nacht, uw werkgever ziet uw taken anders dan uzelf, of u bent het niet eens met de behandeling die uw arts voorstelt. Meestal worden dergelijke meningsverschillen opgelost door erover te praten, of legt een van de partijen zich bij het standpunt van de ander neer.

Het lukt echter niet altijd om een conflict uit te praten, laat staan om goede afspraken te maken. Dan kunt u overwegen om hulp van anderen in te schakelen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • mediation; bemiddeling onder leiding van een professionele conflictbemiddelaar;
  • rechtszaak;
  • arbitrage: deskundigen uit een bedrijfstak (bijvoorbeeld de bouw) doen een uitspraak over het conflict;
  • geschillencommissie: klachten van consumenten over een leverancier worden vaak eerst voorgelegd aan een geschillencommissie;
  • tuchtrechtspraak: voor sommige beroepsgroepen (zoals artsen, notarissen en advocaten) bestaan tuchtcolleges die toetsen of een lid zich aan de gedragsregels houdt die gelden in die beroepsgroep.

Welke weg u precies moet nemen, hangt van een aantal zaken af. In de eerste plaats is belangrijk met wie u een conflict hebt (of over wie u een klacht wilt indienen). Daarnaast speelt een rol hoe hoog het conflict oploopt en hoe belangrijk het voor u is dat u uw gelijk haalt. Een rechtszaak is natuurlijk een zwaarder middel dan conflictbemiddeling. Bovendien is de ene procedure duurder dan de andere. Arbitrage kost bijvoorbeeld meer geld dan een rechtszaak.

U kunt u altijd laten adviseren door een advocaat of het Juridisch Loket.

Wanneer u te maken krijgt met een rechtszaak zijn hierbij een aantal personen betrokken zoals: advocaten, rechters en een officier van justitie. Naast deze belangrijke figuren zijn er op een rechtbank bijvoorbeeld ook griffiers werkzaam.